Jizerka

Koncertní sbor Jizerka

Sbormistry jsou Nadia Ladkany, Petr Řehák a Alena Brádlová. Sbor interpretuje skladby téměř všech slohových období. 

Těžiště zájmu spočívá v klasické a soudobé české vokální hudbě a úpravách lidových písní. Sbor tvoří 40 – 50 dětí.

 

Komorní sbor Jizerka 

Sbormistryní je Nadia Ladkany. Sbor navštěvují nejzkušenější členky Jizerky a od roku 2010 také bývalé členky Jizerky. 

Zpívá zde 20 – 30 dívek a žen.

 

Smíšený sbor Jizerka

Sbormistry jsou Nadia Ladkany, Petr Řehák a Alena Brádlová. Zpívá zde 25 – 35 mladých lidí, převážně středoškoláků 

a vysokoškoláků.

 

H9 

Ve školním roce 2014/2015 vznikl mužský nonet vystupující pod názvem H9, který je složen z pánské sekce Smíšeného 

sboru Jizerka. Sbormistryní je Nadia Ladkany.